05/03/2010

O Número Áureo

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , ás 09:05 por lorena95

O número áureo (coñecido tamén como número de ouro ou número divino) represéntase coa letra grega Φ (Phi) que é ademáis a inicial de Phidias, un pintor, escultor e arquitecto grego que traballou moito con este número. Encarna a perfección e a armonía, e atópase numerosas veces na natureza e na arte. É un número irracional que se pode obter coa solución positiva da ecuación de segundo grao x2– x – 1 = 0 .

Os segmentos áureos son aqueles que, ao dividilos en dúas partes (unha máis grande ca outra) hai a mesma relación entre o segmento enteiro e a parte maior, e a parte maior e a parte menor.

Tamén están os rectángulos áureos, nos que a división entre a súa base e a súa altura é igual a Phi.

O famoso partenón grego, a Gioconda de da Vinci, as Meninas de Velázquez… son algúns exemplos de obras de arte ou arquitectónicas nas que podemos encontrar o número de ouro.  Sucesións como a de Fibonacci ou a estrela pentagonal de Pitágoras gardan igualmente unha certa relación con este número perfecto.

Lorena – Número Áureo

Matemáticas nos Simpsons e Futurama

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , , , , ás 09:04 por xolas95

Un dos guionistas dos Simpsons e Futurama, Ken Keeler, doutorado en Matemáticas aplicadas, foi productor e co-productor e escribiu numerosos capítulos de Futurama e frases dos Simpsons.

As frases como “Multiplícate por cero” ou “Hay tres tipos de personas: las que saben contar y las que no”.

Aparte de Ken Keeler  moitos máis guionistas están doutorados en matemáticas e física.

Anxo – Simpsons e Futurama

(Os vídeos non están enlazados polo seu excesivo peso, pregunten ao autor, seguro que ten copia).

Mosaicos

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , , ás 09:03 por nuriaruiz232

O meu traballo está dividido en seis puntos:

-No primeiro explico o que son os mosaicos e os tres tipos de mosaicos máis sinxelos.

-No segundo falo dos mosaicos regulares, dos semirregulares, dos uniformes e dos non uniformes.

-No terceiro conto o que son as isometrías e os tres tipos existentes (traslación, rotación e reflexión).

-No cuarto explico brevemente a orixe dos mosaicos nazaríes e falo un pouco dos mosaicos da Alhambra.

-No quinto explico como poderiamos debuxar dous mosaicos árabes a partir de figuras xeométricas.

-No sexto, e último, nomeo a Escher e a diferenza que hai entre os seus mosaicos e os nazaríes.

Nuria – Mosaicos

M. C. Escher

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , , ás 08:45 por anius21

Coñeceredes quen foi o fantástico artista M.C.Escher, dende a súa vida a como era o seu traballo artístico e a relación das súas obras coas matemáticas. Entre elas as figuras imposibles e os mosaicos.

Ana – Escher

Arquímedes

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , ás 08:44 por raisaph

Arquímedes foi matemático, físico, enxeñeiro, inventor e astrónomo. Naceu no ano 287 a.C e morreu no ano 212 a.C nas mans dun soldado romano que infrinxiu as regras do seu xeneral. Estudou en Alenxandría e logo volveu ao pobo no que naceu (Siracusa). Arquímedes inventou diversas armas para protexer ao seu pobo cando foi invadido polos romanos: parafuso de Arquímedes, garra de Arquímedes, raio de calor, odómetro, maior precisión da catapulta, e a expresión de números moi largos.
Tamén fixo varios descubrimentos como: o cilindro e a esfera, aproximación do número π, a coroa dourada, primeira explicación da panca e a espiral de Arquímedes. Aparte disto, escribiu varios libros sobre os seus traballos.
Moitas das invención e algún que outro descubrimento dise que pode que non sexan certos e non funcionen.

Raisa – Arquímedes

Teorema de Pitágoras

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , ás 08:44 por rutmartnez

Pitágoras foi un filósofo e matemático grego que demostrou o teorema que leva o seu nome, aínda que se di que xa se coñecía dunha forma práctica.
O teorema ten ata mil demostracións. As que expoñemos son só tres: a demostración tradicional, a de Euclides e a que se lle atribúe a Pitágoras.

Rut – Pitágoras

A xeometría euclídea

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , , ás 08:43 por disnomia

O traballo fala sobre os postulados dos que parte a xeometría euclídea (dende que viron a luz en Os Elementos ata que se admitiu que se podía cambiar o 5ª postulado), e establece unha cronoloxía histórica das distintas xeometrías non euclídeas (isto é, as que difiren no 5ª postulado de Euclides); falando dende Sechari até Riemann, pasando por Gauss ou Lobachevsky.

Manuel – Euclides

Tipos de números

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , ás 08:43 por oscar179

O meu traballlo de matemáticas consiste en buscar información do que é un número, un tipo de número e os diferentes tipos de números que existen, e una pequena explicación para poder entender en que consiste e saber como podelo facer.

Existen moitos tipos de números, aínda que no traballo só aparecen uns poucos, os mais fáciles de explicar que son os máis coñecidos, e logo tamen alguns tipos de números que me pareceron curiosos.

Óscar – Números

Apolonio de Perga

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , ás 08:42 por jesuscangas

Apolonio de Perga (265-190 A.C.). Nacido en 260 aC Grecia DC, en Alexandría, estivo dedicado ao ensino das matemáticas. Foi sen dúbida un dos fundadores da matemática. Debidos a el, son os nomes elipse e hipérbole e algunhas das máis importantes propiedades das cónica.

Escribiu 8 libros sobre as conicas :

* O libro I: Estas son as propiedades fundamentais destas curvas.
* Libro II é diámetros conxugados e tanxentes ás curvas.
* Libro III: (un favorito de Apolonio).
* Libro IV: Estas son formas que pode cortar seccións de conos.
* O libro V: segmentos superiores e inferiores estudados trazados desde unha cónica.
* Libro VI: ofertas cónica semellantes.
* O libro trata VII sobre diámetros conxugados.
* O libro VIII está perdido, crese que era un apéndice.

Jesús – Apolonio

Os paradoxos

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , ás 08:41 por eviiiita

O termo paradoxo vén do grego  para (máis aló de) e doxa (crible). Aínda que esta idea pode ter moitos significados, o común a todos os paradoxos é que son argumentos que parecen lóxicos, pero cuxa conclusión vai en contra do sentido común.
Nun sentido amplo, como o que empregamos na linguaxe cotiá, chamamos paradoxos a afirmacións que parecen non ter sentido. Por exemplo: cando descanso cánsome máis. Tamén adoitamos chamar paradoxos a razoamentos que conclúen algo absurdo: un xeado de chocolate é mellor que todo o diñeiro do mundo porque nada é mellor que todo o diñeiro do mundo e un xeado de chocolate é mellor que nada .
Pero non son paradoxos no sentido matemático rigoroso da lóxica. A primeira afirmación pode considerarse unha inconsistencia porque cando un descansa non ten por que cansarse máis.
O segundo exemplo é un tipo de argumento ao que os matemáticos chaman falacia: non é verdade que nada sexa mellor que todo o diñeiro do mundo, como tampouco é verdade que un xeado de chocolate sexa mellor que nada. O argumento é un paradoxo porque non hai nada de verdade no que estes anunciados afirman.
As afirmacións ás que chamamos paradoxos en linguaxe cotiá polo xeral pódense desenmarañar, podemos atopar unha explicación que lles dea sentido. Para os matemáticos, en cambio, as únicas afirmacións que se consideran paradoxos son as que non podemos explicar sen chegar a unha contradición.
Oracións como: este enunciado é falso, son as que verdadeiramente causaron revoltas.

Eva – Paradoxos