05/03/2010

A xeometría euclídea

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , , ás 08:43 por disnomia

O traballo fala sobre os postulados dos que parte a xeometría euclídea (dende que viron a luz en Os Elementos ata que se admitiu que se podía cambiar o 5ª postulado), e establece unha cronoloxía histórica das distintas xeometrías non euclídeas (isto é, as que difiren no 5ª postulado de Euclides); falando dende Sechari até Riemann, pasando por Gauss ou Lobachevsky.

Manuel – Euclides