05/03/2010

Apolonio de Perga

Posted in 3º ESO, Uncategorized tagged , , , , ás 08:42 por jesuscangas

Apolonio de Perga (265-190 A.C.). Nacido en 260 aC Grecia DC, en Alexandría, estivo dedicado ao ensino das matemáticas. Foi sen dúbida un dos fundadores da matemática. Debidos a el, son os nomes elipse e hipérbole e algunhas das máis importantes propiedades das cónica.

Escribiu 8 libros sobre as conicas :

* O libro I: Estas son as propiedades fundamentais destas curvas.
* Libro II é diámetros conxugados e tanxentes ás curvas.
* Libro III: (un favorito de Apolonio).
* Libro IV: Estas son formas que pode cortar seccións de conos.
* O libro V: segmentos superiores e inferiores estudados trazados desde unha cónica.
* Libro VI: ofertas cónica semellantes.
* O libro trata VII sobre diámetros conxugados.
* O libro VIII está perdido, crese que era un apéndice.

Jesús – Apolonio